Best Gospel

Nominee Song/Radio/Station
Samkelo Ngqamza Hlalanathi Nkosi
Sindi Sajini Tshabalam
Lwethu Roda Nkosi Sikelela