• image

Nominee Song/Radio/Station
Mavusana Washumkhukhu (Mdantsane FM)
Asiphe Vava Morning Move Show (UCR )
KFB Youth Corner Zone (UCR)
Xolelwa Yvonne Njamini Ezenkolo,Amasiko,Nezithethe (Forte FM
Jikijwa Kuzakwaziwana     (Ngqushwa FM)